På vår supportavdelning sitter kvalificerad personal som kan hjälpa dig med alla
de frågor du har kring din närvaro på Internet. Vi har öppet alla arbetsdagar 8-17.

Tveka inte att höra av dig om du vill ha ett snabbt och servicevänligt svar på din fråga.
Ring: 033-10 10 20

Support

Microsoft Outlook felkoder

FELKOD
FELTYP
BESKRIVNING
0x800CCC00 
LOAD_SICILY_FAILED
Autentisering har inte laddats. 
0x800CCC01 
INVALID_CERT_CN
Ogiltigt certifikatinnehåll. 
0x800CCC02
INVALID_CERT_DATE
Ogiltigt certifikatdatum.
0x800CCC03
ALREADY_CONNECTED
Användaren är redan ansluten.
0x800CCC04
CONN
0x800CCC05
NOT_CONNECTED
Ej ansluten till servern. 
0x800CCC06
CONN_SEND 
0x800CCC07
WOULD_BLOCK
0x800CCC08
INVALID_STATE
0x800CCC09
CONN_RECV
0x800CCC0A
INCOMPLETE
Ofullständig hämtning av meddelande.
0x800CCC0B
BUSY
Server eller agent för e-postleverans upptagen.
0x800CCC0C
NOT_INIT
0x800CCC0D
CANT_FIND_HOST
Det gick inte att hitta servern.
0x800CCC0E
FAILED_TO_CONNECT
Det gick inte att ansluta till servern.
0x800CCC0F
CONNECTION_DROPPED
Anslutningen avslutad.
0x800CCC10
INVALID_ADDRESS
Adressen är inte känd på servern.
0x800CCC11
INVALID_ADDRESS_LIST
Adresslistan är inte känd på servern.
0x800CCC12
SOCKET_READ_ERROR
Det gick inte att skicka WINSOCK-begäran.
0x800CCC13
SOCKET_WRITE_ERROR
Det gick inte att läsa Winsock-svar.
0x800CCC14
SOCKET_INIT_ERROR
Det gick inte att initiera Winsock. 
0x800CCC15
SOCKET_CONNECT_ERROR
Det gick inte att öppna Windows-socket.
0x800CCC16
INVALID_ACCOUNT
Användarkontot kunde inte identifieras.
0x800CCC17
USER_CANCEL
Användaren avbröt åtgärden.
0x800CCC18
SICILY_LOGON_FAILED
Inloggningsförsök misslyckades. 
0x800CCC19
TIMEOUT 
0x800CCC1A
SECURE_CONNECT_FAILED
Det gick inte att ansluta med SSL (Secure Sockets Layer).
0x800CCC31
Felaktig begäran. Felaktig konfiguration eller begäran med felaktigt format.
0x800CCC40
WINSOCK_WSASYSNOTREADY
Nätverksundersystemet kan inte användas.
0x800CCC41
WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED
Windows Sockets stöder inte detta program. 
0x800CCC42
WINSOCK_WSAEPROCLIM
0x800CCC43
WINSOCK_WSAEFAULT
Felaktig adress. 
0x800CCC44
WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP
Det gick inte att ladda Windows Sockets.
0x800CCC45
WINSOCK_WSAEINPROGRESS
Åtgärd pågår. Det här felmeddelandet visas om en Windows Sockets-API anropas under en pågående blockeringsfunktion.
0x800CCC60
SMTP_RESPONSE_ERROR
Ogiltigt svar. 
0x800CCC61
SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE
Okänd felkod.
0x800CCC62
SMTP_500_SYNTAX_ERROR
Syntaxfel returnerat.
0x800CCC63
SMTP_501_PARAM_SYNTAX
Felaktig parametersyntax. 
0x800CCC64
SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL
Kommando inte implementerat.
0x800CCC65
SMTP_503_COMMAND_SEQ
Felaktig kommandosekvens. 
0x800CCC66
SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL
Kommando inte implementerat.
0x800CCC67
SMTP_421_NOT_AVAILABLE
Kommando inte tillgängligt. 
0x800CCC68 
SMTP_450_MAILBOX_BUSY 
Postlåda låst och upptagen. 
0x800CCC69
SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND
Det gick inte att hitta postlådan. 
0x800CCC6A
SMTP_451_ERROR_PROCESSING
Fel vid behandling av begäran.
0x800CCC6B
SMTP_551_USER_NOT_LOCAL
Användarens postlåda är känd, men postlådan finns inte på den här servern. 
0x800CCC6C
SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE
Det finns inget utrymme att lagra meddelanden. 
0x800CCC6D
SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW
Förvaringsutrymmet har överskridits.
0x800CCC6E
SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX
Ogiltig syntax i postlådenamn. 
0x800CCC6F
SMTP_554_TRANSACT_FAILED
Transaktionen misslyckades. 
0x800CCC78
SMTP_REJECTED_SENDER
Okänd avsändare. Detta orsakas av en felaktig e-postadress i fältet Svara.
0x800CCC79
SMTP_REJECTED_RECIPIENTS
Servern avvisade mottagarna.
0x800CCC7A
SMTP_NO_SENDER
Ingen avsändaradress. 
0x800CCC7B 
SMTP_NO_RECIPIENTS
Inga mottagare.
0x800420CB
POP3_NO_STORE
E-post kan inte lagras på servern.
0x800CCC90
POP3_RESPONSE_ERROR
Ogiltigt klientsvar.
0x800CCC91
POP3_INVALID_USER_NAME
Ogiltigt användarnamn eller användaren hittades inte. 
0x800CCC92 
POP3_INVALID_PASSWORD
Lösenordet inte giltigt för kontot. 
0x800CCC93
POP3_PARSE_FAILURE
Det gick inte att tolka svaret. 
0x800CCC94
POP3_NEED_STAT
STAT-kommando krävs. 
0x800CCC95
POP3_NO_MESSAGES
Inga meddelanden på servern.
0x800CCC96
POP3_NO_MARKED_MESSAGES
Inga meddelanden har markerats för hämtning. 
0x800CCC97
POP3_POPID_OUT_OF_RANGE
Meddelande-ID utanför intervallet.

« Tillbaka